Д-р Димчо Динов

Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиолог – интензивист

Завършил МУ гр.Варна 1994г.

Призната специалност по Анестезиология и интензивно лечение МУ гр..Варна 2001г.