Д-р Анета Дончева

Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиолог – интензивист

Завършила МУ гр. Варна 1988г.

Призната специалност по анестезиология и реанимация ВМИ гр.София 1995г.