Д-р Захарий Нохчев

Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиолог – интензивист

Завършил ВМИ гр.Пловдив 1987г.

Призната специалност по анестезиология и реанимация  ВМИ гр.София 1992г.

Призната специалност „Клинична токсикология“ – 2002г. МУ гр.София.