Д-р Тихомир Велев

Лъчелечение

Лъчетерапевт към Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ЕООД

Завършил висше образование „Медицина“ образователно квалификационна степен Магистър през 2000г. към Медицински Университет гр.София.

Специалност „Лъчелечение“ през 2013 г. към Медицински Университет гр.София.