Д-р Петко Петков

Лъчелечение

Началник Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Завършил висше образование „Медицина“ през 1985г. към Медицинска академия, Висш Медицински институт – гр.Плевен.

Специалност „Медицинска радиология“ през 1993 г. към Медицинска академия, Висш Медицински институт – гр.Плевен.