Д-р Детелина Вълчева

Лъчелечение

Лъчетерапевт към Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ЕООД

Завършила висше образование „Медицина“ през 1995г. към Медицински Университет гр.Варна.

Специалност „Лъчелечение“  през  2013 г. към  Медицински Университет гр.Варна