АКТУАЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

Начало / АКТУАЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

00232-2019-0001/06.02.2019 Доставка на специализирана медицинска апаратура за Отделение по нуклеарна медицина и за Отделение по лъчелечение в „КОЦ-Бургас“ ЕООД, разпределена в две обособени позиции

Решение и обявление – публ.08.02.2019 Документация – публ.08.02.2019 Разяснение – публ.15.02.2019 Протокол 1 – публ.22.03.2019 Съобщение за корекция на фактическа...

00232-2018-0011/28.11.2018 г. Доставка на лекарствени продукти, разпределени в тридесет и четири обособени позиции, съгласно техническа спецификация

Решение и обявление – публ.30.11.2018 Документация – публ.30.11.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.16.01.2019 Протоколи на комисията –...

00232-2018-0009/04.09.2018 Доставка на нова едноканална електрохирургична система за фузия на съдове и тъкани, с комплект инструменти за конвенционална хирургия, за нуждите на Отделение по онкологична хирургия в „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Решение и обявление – публ.07.09.2018 Документация – публ.07.09.2018 Протокол 1 – публ.15.10.2018 Протокол 2 – публ.01.11.2018 Доклад за резултатите от...

00232-2018-0007/01.08.2018 Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции, съгласно приложена спецификация.

Документация – публ.04.08.2018 Решение и обявление – публ.06.08.2018 Съобщение за отварянето на ценовите предложения – публ.19.09.2018 Съобщение за публично провеждане...

00232-2018-0006/31.07.2018 Доставка на нов видеоколоноскоп, съвместим с наличната ендоскопска система в Отделението по онкогастроентерология на „КОЦ-БУРГАС“ ЕООД.

Решение и обявление – публ.02.08.2018 Документация – публ.02.08.2018 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.18.10.2018 Протоколи 1,2,3 – публ.25.10.2018...

00232-2018-0005/25.07.2018г. Доставка на нов автоматичен тъканен процесор – хистокинет, за програмируема обработка на хистологични тъкани в областта на патологията

Решение и обявление – публ.26.07.2018 Документация – публ.26.07.2018 Електронен ЕЕДОП – публ.26.07.2018 Разяснение – публ.07.08.2018 Протокол 1 – публ.03.09.2018 Съобщение...

2018-обява-907 78 68/28.06.2018 Доставка на два лекарствени продукта за лечение на онкологични заболявания, съгласно приложена спецификация

Обява – публ.28.06.2018 Документация – публ.28.06.2018 Информация за публикувана обява – публ.28.06.2018 Информация за удължаване срока за получаване на оферти...

2018-обява-907 75 58/21.06.2018 Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти)

Обява – публ.21.06.2018 Документация – публ.21.06.2018 Информация за публикувана обява – публ.21.06.2018 Информация за удължаване срока за събиране на оферти...

2018-обява-907 72 92/15.06.2018 Доставка на технециев генератор, китове за сцинтиграфски изследвания и китове за радиоимунологични изследвания на туморни маркери, по приложена спецификация

Обява – публ.15.06.2018 Документация – публ.15.06.2018 Информация за публикувана обява – публ.15.06.2018 Информация за удължен срок за събиране на оферти...

2018-обява-9076893/06.06.2018 Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти

Обява – публ.06.06.2018 Документация – публ.06.06.2018 Информация за публикувана обява – публ.06.06.2018 Информация за удължаване срока за събиране на оферти...