Д-р Павел Добрев

Онкогинекология

Началник на отделение по Онкогинекология

Завършва медицина през 2011г. в Медицински университет, гр.Варна. От 2011 до 2016г. придобива  специалност по: „Акушерство и гинекология“ в МУ гр. Плевен.

Четири годишен опит в онкогинекологичната, ендоскопската, миниинвазивна и роботизирана хирургия.

Част от екипа на  Чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.

Допълнителна следдипломна квалификация:

„Лапароскопия- ниво 1″– МУ Плевен

„Оперативна лапароскопия- ниво 2“ – МУ Плевен

„Колпоскопия и криодиструкция на маточна шийка”- МУ Плевен

„Хистероскопия”- МУ Плевен