Д-р Никола Радев

Онкогастроентерология

Началникът на отделението

Вътрешни болести и Гастроентерология

Д-р Никола Радев е завършил ВМИ гр.София Специалист е по вътрешни болести, гастроентерология и диететика. Придобита професионална квалификация абдоминална ехография, Доплерова ехография, фиброгастроскопия ІІ ниво, фиброколоноскопия ІІ ниво и ендоскопска полипектомия и заема длъжността си въз основа на проведен конкурс.