Д-р Тусчиева

Нуклеарна медицина

Медицина във ВМИ- Плевен през 1988г., специалност Медицинска радиология  придобита във ВМИ- София през 1993г.