Д-р Нина Добрева

Онкогинекология

Лекар с придобити специалност по:  „Акушерство и гинекология“ МУ гр. Новосибирск- Русия / 1981г./;

1987-1989 Клинична ординатура на Катедра по АГ- Медицински университет гр. Новосибирск;

1989-1990 Асистент на катедра АГ гр. Новосибирск;

1990-1998 Началник АГ отделение гр. Средец;

1998-2009 АГ център МБАЛ Бургас;

2009-2011г Дева Мария;

2011-2017 „МБАЛ Бургас” АД ;

2017г.- „КОЦ-Бургас” ЕООД

Член на Български лекарски съюз

Допълнителна следдипломна квалификация:

„Гинекологична ендокринология“– МУ София –  /1998г./ ,

„Хистероскопия“ – МУ Плевен – /2012 г./,