Д-р Стефан Миринчев

Онкогинекология

Завършва медицина през 1996г. в Медицински университет, гр. Варна.

2006г. придобива  специалност по: „Акушерство ,гинекология и репродуктивна медицина“  в МУ гр. Варна.