Д-р Христо Дечев

Ръководител лечебна дейност

Ръководител лечебна дейност на „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД

Висш медицински институт – Варна, магистър по медицина -1988 г.
Висш медицински институт – София, специалност „Вътрешни болести”- 2001 г.
Медицински университет – Варна, специалност „Онкология”- 2012 г.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – магистър по стопанско управление – специализация „Здравен мениджмънт”
– Основи на управлението
– Организационно поведение
– Управление на човешките ресурси
– Здравен маркетинг
– Стратегически мениджмънт и стратегическо планиране на здравните заведения
– Здравни системи. Здравна политика и здравна администрация