Д-р Томи Тошков

Онкогинекология

Лекар с придобити специалности по:  „Акушерство и гинекология“ ВМИ гр. Варна / 1996г./ ,  „Онкология“- МУ гр. Варна / 2006г./

Член на Български лекарски съюз

Допълнителна следдипломна квалификация:

„Ултразвукова диагностика в АГ“– МУ София –  /1992г./ ,

„Оперативна гинекология“– МУ София –  /2013г./ ,

„Ехографска и доплерова диагностика“ – МУ София – /2013г./,

„Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка“ – МУ София – /2015г./,