Д-р Михаил Михайлов

Онкогинекология

С придобити специалности по: „Акушерство и гинекология“ ВМУ гр. София / 1979г./ ,  „Онкология“- ВМИ- София /1994г./, „Здравен мениджмънт”. УНСС- София /2001г./.

Член на Български лекарски съюз

Допълнителна следдипломна квалификация:

„Оперативна гинекология“– МУ София –  /1994г./ ,

„Ехографска диагностика в онкогинекологията“ – МУ София – /2009 г./,

„Колпоскопия с прицелна биопсия“ – МУ София – /2009г./,

„Гинекологична лапароскопия и хистероскопия“ – МУ София – /2011г./,

Д-р Михайлов, в продължение на 38 години, развива своята дейност в профилактиката, диагностиката и  оперативната техника и  лечение на пациентки с доброкачествени, онкологични заболявания и преканцерози на женските полови органи. Периодично наблюдава, консултира и проследява пациенти с онкологични заболявания и преканцерози. Осъществява промоция и превенция на онкологичните заболявания при жените.