Д-р Райков

Онкогастроентерология

Вътрешни болести

Интереси: кардиотоксичност, индуцирана от лечение с цитостатици и таргетна терапия.